Shiba inu: Drone 2 tháng tuổi

28,000,000

Giới tính Đực
Tuổi 2 tháng
Tiêm Chủng 3 mũi vaccine phòng 7 bệnh
Bảo hành  45 ngày với các bệnh tiêm phòng
Chó Bố KIREY KAZOKU AKIHIRO (Nhập khẩu Nga)
Chó Mẹ LYRIC IZ ZAPOLARIA (Nhập Khẩu Nga)
Giấy phả hệ Giấy phả hệ do VKA cấp (Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam).