Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

 1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin khách hàng
  – Shibainu.vn chỉ thu thập các thông tin khi đăng ký là thành viên để sử dụng dịch vụ trên website shibainu.vn, nhằm mục đích: xác nhận thành viên, quản lý thông tin phục vụ cho hoạt động cung cấp mã sản phẩm và hỗ trợ sau bán hàng hoặc giải đáp những ý kiến phản hồi của khách hàng.
  – Website thu thập thông tin khách hàng để gửi email đến các thành viên giới thiệu về các sản phẩm, dịch vụ trên Shibainu.vn.
  – Dùng để liên lạc với khách hàng khi tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, khảo sát.
  – Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của khách hàng, từ đó phát triển sản phẩm hay xây dựng những dịch vụ mới phù hợp hơn.
  – Các thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập khi khách hàng đăng ký thành viên và các thông tin trong quá trình khách hàng phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ hay những chính sách trên Shibainu.vn, thường bao gồm: Họ tên, địa chỉ, điện thoại, email, tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, ngày sinh
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  – Shibainu.vn cam kết thông tin của khách hàng chỉ được sử dụng với mục đích phù hợp trong hoạt động quản lý và kinh doanh của website shibainu.vn, để cung cấp dịch vụ đến thành viên, gửi các thông báo, ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng hay liên lạc để giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
  – Trường hợp có yêu cầu của cơ quan pháp luật, điều tra liên quan đến hành vi vi phạm thì Shibainu.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Các thông tin và dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ và bảo mật trên hệ thống máy chủ của đơn vị vận hành và lưu trữ website shibainu.vn tối đa 5 năm hay khi có yêu cầu phải hủy bỏ hoặc thành viên tự đăng nhập và thực hiện việc thay đổi.
  Về Shibainu.vn
 4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân
  – Thông qua website shibainu.vn
  – Người dùng đăng nhập vào tài khoản đã đăng ký trên shibainu.vnvà sửa lại các thông tin, dữ liệu cá nhân của mình
  – Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến BQT Shibainu.vn, khi đó BQT website sẽ có trách nhiệm trả lời và hướng dẫn thành viên khôi phục cũng như bảo mật thông tin.
 5. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng
  – Việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý và trong phạm vi phù hợp, cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn. Shibainu.vn sẽ duy trì các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác và tính bảo mật những thông tin mà thành viên đã cung cấp.
  – Thông tin cá nhân của người sử dụng được thu thập, lưu trữ và tuyệt đối bảo mật một cách nghiêm túc, chính xác và an toàn.
  – Không chuyển giao, không cung cấp hay không tiết lộ các thông tin cá nhân của người sử dụng cho bất kỳ bên thứ 3 nào khi chưa được sử đồng ý, trừ khi có yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
  – Để đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, thành viên tuyệt đối thực hiện theo các hướng dẫn. Nếu phát hiện có vấn đề bất thường, vui lòng liên hệ lại với BQT Shibainu.vn để kiểm tra và xử lý kịp thời, tránh tình trạng ăn cắp thông tin riêng.
 6. Các thông tin của khách hàng được lưu trữ

Các thông tin sau của khách hàng sẽ được lưu trữ trên hệ thống website Shibainu.vn:
– Họ và tên
– Số điện thoại
– Địa chỉ
– Email
Các thông tin trên sẽ được dùng cho mục đích liên hệ với khách hàng, được chia sẻ với đơn vị vận chuyển dùng cho quá trình vận chuyển hàng hóa.

Ngoài ra các giao dịch qua thẻ tín dụng thì sẽ được lưu lai thông tin mã chuẩn chi của giao dịch nhằm mục đích chuyển đổi giao dịch thành giao dịch trả góp.